60.000x INK-Positiebepaling


1200x INK-software WWQS
100x org's INK-begeleiding
20x INK-Leiderschaps-coaching

Excellence
Door betere bedrijfsvoering versterkt u de positie van uw organisatie of bedrijf. Duizenden organisaties, hele sectoren kiezen om externe orientatie, besturing en management, proces-focus, en resultaat te verbeteren het INK-managementmodel - al jaren het leidende concept: goed gedocumenteerd, deskundige experts, zichtbare resultaten.
Is toepassing van het INK-managementmodel ook voor uw organisatie nuttig? Voor het realiseren van ŕw doelen?

Aanpak
U begint bijvoorbeeld met een INK-Positiebepaling: het management team komt in een Consensus-meeting tot een gemeenschappelijke visie op de organisatie en ontwikkelt een verbeter-aanpak. U kunt verder gaan met verbeter-projecten. Of u gaat een Zelf-evaluatie uitvoeren, een onderzoek door specialisten. Misschien op weg naar het Verbeter Certificaat. Of verder ... Hoe geeft u vorm aan het traject? Wij delen graag onze 25-jarige ervaring met u.

Mensen
Verbeteren is mensenwerk. Ontwikkel-processen verlopen beter, productiever, als uw mensen weten wat ze moeten doen, en erin geloven. Medewerkers en management. Bij het verbetering van de bedrijfsvoering ligt een cruciale rol bij leiderschap.

Leiderschap
In het INK-model is Leiderschap dan ook een belangrijk gebied. Maar wat is uw ervaring? Hoe verlopen verbeter-processen als de meeste aandacht gericht is op structuren en processen?
Met ontwikkeling van INK-Leiderschap versterkt u het sturend en leidend vermogen. En betrokkenheid van de medewerkers, normbesef en bedrijfscultuur. Om INK-leiderschap te ontwikkelen, helpen wij u graag. Als INK-adviseur en als INK-leiderschaps-coach.

Deskundig
Als internationaal gecertificeerd management-adviseur en leiderschapscoach hebben wij ruim twintig jaar ervaring. En als INK-Kennispartner van het eerste uur - en als (mede)auteur van veel INK-Handleidingen Positiebepaling (Publieke sector, GGD, VOG, Gemeenten, Politie, Horeca etc.) - kennen we het INK-handwerk als weinig anderen: van complexe projecten in geavanceerde, professionele bedrijven tot sectorbrede introducties INK-management met implementaties in een groep organisaties. Met uiteenlopende diensten, van regie, Positiebepaling en software-implementaties tot leiderschaps-coaching.

Contact
Bel voor een afspraak rechtstreeks 020-626.6926, voor een gesprek met onze specialist INK-management en Leiderschap.